Dış Ticaret Operasyonlarında Yüksek Verim Almaya Yönelik İpuçları


Yoğun rekabet ortamında firmalar, tedarik zinciri yönetimini, bir maliyet unsuru olmasının yanı sıra, asıl olarak müşterisine ve kendi operasyonuna değer katan ve finansal getiri sağlayan bir olgu olarak görmektedirler. Uluslararası rekabet gücünde fark yaratan en önemli unsurlardan biri olduğunun bilincindedirler. Dolayısıyla ithalat ve ihracat işlemine konu emteanın bir ülkedeki çıkış noktasından diğer ülkedeki teslim noktasına varışına kadar geçen süreçte oluşan süreç firmaların müşterilerine kattığı değeri ve dolayısıyla finansal performansını etkileyerek rekabet gücünü etkilemektedir.


Program asıl olarak lojistik süreçlerindeki verimliliğin firmaların performansına ve rekabet gücüne etkileri konusuna odaklanılmıştır. Bu kapsamda ithalat ve ihracatçı firmaların lojistik süreçlerde yaşadığı problemlere ışık tutmak adına konular, denizyolu, karayolu, havayolu, demiryolu ve çoklu taşımacılık olmak üzere taşıma şekillerine göre gruplandırılarak ele alınmıştır. Lojistik süreçleri; depolama, paketleme ve benzeri katma değerli hizmetler, risk ve sigorta ile kentsel lojistik vb gibi birçok önemli aktivite ve kavramı da kapsamaktadır.


Rekabet açısından ileri uygulamalardaki emsal teşkil edecek başarılı örneklerden yararlanma ve değerlendirmeler yanısıra, Yeni Türkiye vizyonu çerçevesinde dünyada gelişen ve değişen yeni trendler, potansiyel pazar ülkelerdeki bilinmeyenler ve pratik uygulamalar hakkında ipuçları ve bilgi paylaşımları interaktif sunumlarla programımızda yer alacaktır.

Yorum Yapın

Sayfa Başı